Politie negeert wens Remkes

De top van de Nederlandse politie gaat tegen de wens van minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) in een concern voor de Nederlandse politie oprichten. Remkes had voorafgaand aan die besluitvorming, afgelopen zaterdag, opgeroepen om dat niet te doen.

De korpsbeheerders besloten tot zo'n concern onder de naam Politie Nederland, waarbij de korpsbeheerders zelf, in een nieuw te vormen algemeen bestuur, verantwoordelijk blijven voor het beheer van de politie. Dat staat lijnrecht tegenover de wens van het kabinet om de rol van de korpsbeheerders terug te dringen en het beheer onder te brengen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Remkes liet kort voor het besluit van zaterdag in een vertrouwelijke brief aan de politietop weten dat hun plannen leiden tot ,,competentieconflicten'', en dat er onduidelijkheid bestaat over de ,,bevoegdheden van de minister'' en de ,,democratische controle'' op de nieuwe politieorganisatie.

Politie Nederland moet volgens de korpsbeheerders verantwoordelijk worden voor onder meer automatisering, inkoop van goederen en materieel, en een landelijke personeelsadministratie voor alle korpsen. Politie Nederland krijgt een gemandateerd bestuur van een aantal korpsbeheerders. Zo'n gezamenlijk bestuur is volgens de korpsbeheerders gemakkelijker in staat gezamenlijk besluiten te nemen over politiezaken dan nu het geval is met 25 korpsen.

De korpsbeheerders zijn zich er volgens een woordvoerder van bewust dat het kabinet andere plannen heeft voor een te vormen landelijk politiekorps. ,,Maar zolang die plannen er nog niet zijn, gaat het korpsbeheerdersberaad door totdat het tegendeel bewezen is.''

Volgens de Amsterdamse burgemeester Cohen, voorzitter van het korpsbeheerdersberaad, heeft de minister gevraagd om voorstellen. ,,Dit is ons voorstel tot samenwerking, dus er is geen sprake van een conflict. De minister denkt er blijkbaar anders over. Daar moeten we over praten. Wij gaan onverminderd verder met voorstellen om de politieorganisatie én de veiligheid te verbeteren. Daarvoor is dit de beste oplossing.'' Het kabinet verwacht vrijdag met voorstellen te komen voor een ander, landelijk aangestuurd politiebestel.

De politieministers Remkes en Donner (Justitie, CDA) hebben vorige maand in overleg met de korpschefs en de korpsbeheerders al aangegeven dat zij de 26 politiekorpsen willen omvormen tot één landelijk aangestuurd politiebestel. De huidige politieregio's blijven intact, maar zij verliezen hun huidige rechtspersoonlijkheid.

    • Jos Verlaan
    • Rob Schoof