`Onderzoek naar lucht deugt niet'

In onderzoeken naar de effecten van grote bouwplannen op het milieu wordt vaak gemanipuleerd om negatieve resultaten te verbergen. Deze dubieuze milieuberekeningen vormen een ,,buitengewoon groot probleem'' bij de juridische beoordeling van de plannen.

Dat zei staatsraad Simons-Vinckx vanmorgen op een congres over luchtkwaliteit in Den Haag. Simons-Vinckx beoordeelt als lid van de Raad van State regelmatig of bouwplannen al dan niet in strijd zijn met de milieuregels. Haar deelname aan het congres was echter op persoonlijke titel, zo benadrukte ze.

Haar kritiek geldt vooral de onderzoeksrapporten waarin bouwplannen worden getoetst aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. ,,Je krijgt echt de meest fantastische onzin te lezen'', aldus de staatsraad. ,,Je krijgt onderzoeken op je bureau waaruit blijkt dat het dagelijks laten rijden van tientallen vrachtwagens op een bouwterrein voor een bedrijvenpark een verbetering van de luchtkwaliteit tot gevolg heeft, Dan weet je dat er iets helemaal fout is met het gehanteerde rekenmodel.''

Simons vindt dat de onderzoeken beter te controleren moeten zijn. Ook voor leken. ,,Ik roep de techneuten op om daar hard aan te gaan werken'', spoorde ze de onderzoekers aan. Simons waarschuwde de overheden en projectontwikkelaars om plannen goed voor te bereiden en vooral serieus onderzoek te doen: ,,Wie nu bij de voorbereiding op een project gaat bezuinigen op het milieuonderzoek komt zichzelf duizend keer tegen.''

Op het congres stond vooral de problematiek van het fijn stof centraal. Simons waarschuwde de deelnemers dat er geen enkele ruimte meer is voor uitstel. Overheden kunnen geen termijn meer aanhouden waarin de verbetering moeten worden bereikt. ,,Dat is flauwekul, de norm geldt per 1 januari van dit jaar. Elke termijn is dus al verstreken.''

Morgen dient voor de rechtbank in Amsterdam een zaak van Milieudefensie tegen minister Peijs (Verkeer, CDA). Milieudefensie wil dat op veel meer weggedeeltes dan Peijs van plan is de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 80 kilometer per uur.