`Koopkracht volgend jaar valt tegen'

Verschillende groepen werknemers zullen volgend jaar minder te besteden hebben dan dit jaar, ondanks de belofte van het kabinet om de koopkracht van burgers volgend jaar te verbeteren.

Dat blijkt uit berekeningen van Raet, dat de loonstrookjes van twee miljoen werknemers verzorgt.

Raet heeft berekend welk effect de maatregelen hebben die het kabinet voor volgend jaar heeft aangekondigd, zoals de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel en een aantal belasting- en premieverlagingen. Anders dan in de koopkrachtplaatjes die het kabinet op prinsjesdag presenteerde, zijn de inflatie en te verwachten loonstijgingen niet meegerekend. ,,Dat zijn geen maatregelen van het kabinet'', licht Peter Bloem, knowledge engineer van Raet, toe. ,,Wij wilden weten wat de gevolgen zullen zijn van het kabinetsbeleid, en daarom hebben we zaken als de inflatie niet meegeteld.''

Bloem noemt enkele voorbeelden. Een alleenstaande met een salaris van 1.264 euro bruto per maand, iets meer dan het minimumloon, gaat er, ondanks de nieuwe zorgtoeslag, 7 euro per maand op achteruit. Een alleenstaande met 2.000 euro per maand daalt 6 euro in inkomen. Een werknemer die 2.500 euro verdient, gaat er 7 euro op vooruit.

De achteruitgang die Raet voor grote groepen voorziet, komt door het nieuwe zorgstelsel. Werknemers gaan naar schatting 1.100 euro aan nominale premie betalen en daarnaast een inkomensgerelateerde premie van 6,5 procent. Die laatste premie wordt weliswaar vergoed door de werkgever, maar de werknemer moet over dat bedrag belasting betalen. ,,Dat kan leiden tot een flinke inkomensachteruitgang'', zegt Peter Bloem.

Volgens Raet kan de achteruitgang ook veroorzaakt worden omdat werknemers met een werkende partner niet in aanmerking komen voor de zogenoemde zorgtoeslag, die negatieve inkomenseffecten voor de lagere inkomens moet compenseren.

Bloem zegt dat het kabinet in zijn koopkrachtberekeningen uitgaat van gemiddelden, ,,maar de gemiddelde werknemer bestaat niet.''

Het debat over de miljoenennota, vorige week woensdag en donderdag, ging grotendeels over de koopkrachtplaatjes. Ondanks de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, blijft onduidelijk wat de precieze effecten zullen zijn op de loonstrookjes. Raet maakt daar elk jaar in januari een berekening van, net als andere salarisverwerkers. Afgelopen januari gingen vooral de hogere inkomens erop achteruit, door de stijging van de particuliere ziektekostenpremies.