Internet Voorkeur

Oktober is uitgeroepen tot maand van de borstkanker, waarmee tal van activiteiten gepaard gaan onder de noemer `Pink Ribbon'. De Stichting Pink Ribbon, een initiatief van de Borstkanker Vereniging Nederland, werkt nauw samen met de Nederlandse Kankerbestrijding en het Koninklijk Wilhelmina Fonds. Vorig jaar gaf deze stichting voor het eerst, in samenwerking met uitgeverij Sanoma, de `charity glossy' Pink Ribbon uit om aandacht te vragen voor de ziekte die ruim een op de negen vrouwen in Nederland treft. Alle medewerkers leverden hun bijdrage gratis en uitgave, druk en distributie waren belangeloos. Van de opbrengst uit advertenties en losse verkoop, ruim vijf ton, werd een website in het leven geroepen, opgezet als een ontmoetingsplaats en actuele, interactieve informatiebron over borstkanker. Op de site is betrouwbare documentatie te vinden over de preventie van de ziekte, de behandelingsmethoden en de omgang met borstkanker in het dagelijks leven. Sinds kort ligt de tweede editie van het tijdschrift in de kiosk, waarin onder meer honderd vrouwen vertellen over ,,leven, liefde en uiterlijk'' in relatie tot de ziekte. De opbrengst uit de losse verkoop wordt opnieuw geheel besteed aan de bestrijding van en informatie over borstkanker.

Pink Ribbon, 4 euro.

www.borstkanker.nl