Geloofsstrijd

Twee CDA-ministers botsten over de scheiding tussen kerk en staat.

Ook een toespraak voor een hoog internationaal forum kan soms dienen om een binnenlands-politieke rekening te vereffenen. Zo wijdde minister Bernard Bot (Buitenlandse zaken, CDA) vorige week in zijn toespraak voor de Verenigde Naties een passage aan de scheiding tussen kerk en staat. Over `secularisme', zei hij bij die gelegenheid, bestaan veel misverstanden: ,,In Nederland, net als elders, mogen politici en politieke partijen zich laten inspireren door religie, zo lang de instituties van staat hiervan apart blijven staan''.

Bots opvatting zou als een samenvatting van de geldende doctrine over de relatie kerk-staat niet het vermelden waard zijn, wanneer niet onlangs de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne (ook CDA) zich in heel andere zin over religie had uitgelaten.

Zij hield in een toespraak voor Ontwikkelingsorganisaties eerder deze maand juist een warm pleidooi voor meer religieuze invloed in het ,,publieke domein''. ,,Radicale secularisten'' van het type Hirsi Ali, zo betoogde Van Ardenne, dreigen een soort van zuivering te ontketenen, die te vergelijken is met de Beeldenstorm van 1566.

Volgens Van Ardenne is een ,,meer ontspannen omgang'' met religie in Nederland noodzakelijk. De minister van Ontwikkelingssamenwerking voegt ook de daad bij het woord: zij stichtte al een door het ministerie georganiseerd `Kenniscentrum' voor de relatie religie-ontwikkelingssamenwerking.

Minister Bot, aldus ingewijden, zijn deze gedachten een gruwel. Van Ardenne is de tweede CDA-minister binnen korte tijd die religie het regeringsbeleid wil binnensmokkelen eerder deed Van der Hoeven (Onderwijs) een pleidooi voor de stroming die in `intelligent design' van de schepping gelooft. Voor Bot was nu de maat vol: hij besloot in het openbaar te laten weten dat er ook CDA'ers zijn die niet aan de scheiding van kerk en staat willen tornen. En koos daarvoor de VN-top uit. (RvdB)

Met bijdragen van Raymond van den Boogaard, Jeroen Demmendaal en Guus Valk