Criminaliteit grote steden weer gedaald

De criminaliteit in grote gemeenten is gedaald. In Amsterdam, Utrecht, Groningen en Nijmegen is het aantal aangiftes per duizend inwoners afgenomen. Dat maakt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

In het onderzoek is het aantal geregistreerde misdrijven per duizend inwoners in 2000 vergeleken met cijfers van 2004. Alleen in Rotterdam en Den Haag is het aantal misdrijven toegenomen. Volgens H. Eggen van het CBS is de afname een duidelijke trend sinds vijf jaar. Vóór 2000 nam het criminaliteitscijfer juist toe.

Eggen vermoedt dat de daling is toe te schrijven aan de afname van het aantal vermogensdelicten, zoals diefstal en inbraak. Deze vorm van criminaliteit komt het meest voor. In zeven van de tien onderzochte gemeenten daalde het aantal vermogensdelicten. Vooral in Utrecht was de daling sterk: van 220 naar 140 geregistreerde misdrijven per duizend inwoners. De hardere aanpak van veelplegers, bijvoorbeeld op station Hoog Catharijne, kan volgens Eggen een oorzaak zijn.

In zes van de tien gemeenten nam het aantal geweldsmisdrijven sinds 2000 toe. Rotterdam is koploper: 22 geregistreerde delicten, twee keer zoveel als in Breda. Door de stijging van het aantal geweldsmisdrijven en de vermindering van vermogensdelicten bleef het landelijk criminaliteitscijfer voor alle misdrijven gelijk.