Conflict Wijn met AFM over inzage

De Belastingdienst heeft een conflict met de Autoriteit Financiële Markten over inzage in gegevens van verdachte effectentransacties, waarbij het vermoeden bestaat dat winsten buiten bereik van de fiscus blijven.

Staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA) voerde de druk op de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gisteren op door het conflict in de openbaarheid te brengen. De Belastingdienst derft door de weigering van de AFM om informatie te verstrekken, volgens Wijn, miljoenen euro's. ,,De AFM moet gewoon de wet uitvoeren,'' zei Wijn in het televisieprogramma Business Class.

De kwestie is actueel door een verzoek van de Belastingdienst bij de AFM om informatie in verband met vermoedens van belastingontduiking. Er zou sprake zijn van voorkennis bij aandelenhandel en `zwarte winsten' die niet aan de fiscus opgegeven zijn. Details over de verdachte transacties zijn niet bekend. ,,Nederland mag geen vrijhaven worden voor dergelijke transacties,'' aldus de woordvoerder van Wijn.

De AFM, die belast is met het toezicht op de financiële markten, erkent dat sprake is van een ,,onbevredigende situatie'' waarbij de geheimhoudingsplicht van de AFM en de opsporingsplicht van de Belastingdienst botsen. De AFM is gebonden aan geheimhoudingsplicht en kan niet zomaar informatie delen, aldus de woordvoerder van de AFM. De geheimhoudingsplicht is opgenomen in de Wet Financieel Toezicht en kent geen uitzonderingsregel in verband met verdenkingen van belastingontduiking.

Zowel de Belastingdienst als de AFM vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën. De AFM heeft voorgesteld de kwestie voor te leggen aan de Raad van State. Volgens de staatssecretaris is daar geen enkele reden voor. Eind vorig jaar speelde er een vergelijkbaar conflict tussen de mededingingsautoriteit NMa, die valt onder het ministerie van Economische Zaken, en de Belastingdienst. Het ging toen over de schaduwboekhouding van bouwbedrijven die de NMa onderzocht in verband met kartelafspraken. Ook hierbij bestonden vermoedens van belastingontduiking en hield de NMa vast aan geheimhouding. De Raad van State heeft geoordeeld dat het algemene belang van de belastingheffing prevaleerde boven het specifieke belang van de geheimhouding door de NMa.

Met een verwijzing naar deze uitspraak is Wijn van mening dat de AFM eveneens gebonden is aan informatieuitwisseling met de fiscus. De AFM bestrijdt dit: in de Wet Financieel Toezicht is de geheimhoudingsplicht strenger geregeld dan in de wetgeving voor de NMa.