Taalles heeft wél zin

`Taalles geen zin heeft voor oudkomers' kopte deze krant op 20 september naar aanleiding van het Jaarrapport Integratie 2005. De taalvaardigheid van 90 procent van de cursisten blijkt niet of slechts weinig vooruitgaan door taalles. Dit zou te maken hebben met kenmerken van de groep: weinig vooropleiding, geen werk en weinig contact. Het gaat in het Jaarrapport echter om algemene cursussen en algemene toetsen. Er is de laatste jaren veel succes geboekt met specifieke cursussen voor lager opgeleiden met weinig taalcontact, weinig vooropleiding of zonder werk. In deze praktijkgerichte cursussen worden taallessen gecombineerd met stages en werk, opvoedingsondersteuning, buurtcontacten.