Samenwonende weduwe (2)

Voor het pensioen maakt het niets uit of u bij een groot of klein bedrijf werkt.

Mevrouw J.B. vroeg laatst in deze rubriek wat er met haar nabestaandenpensioen gebeurt als ze gaat samenwonen met haar nieuwe partner. Zelf heb ik sinds 1985 een weduwenpensioen van ABP. Mijn pensioen wordt uitgekeerd over gewerkte dienstjaren en fictieve dienstjaren. Na het overlijden van mijn man werd doorgeteld, alsof hij 65 was geworden, met het salaris dat hij bij zijn overlijden verdiende. Op basis hiervan werd het weduwenpensioen berekend. Als ik zou hertrouwen of samenwonen, zou het deel van het pensioen dat betaald werd over de fictieve dienstjaren vervallen. In mijn geval zou dat meer dan de helft zijn. Bij mij was geen sprake van hertrouwen, maar J.B. zou bij haar pensioenfonds eens moeten nagaan hoe het zit.

(T.W.)

Het is niet onlogisch. Over de werkelijke dienstjaren is premie betaald, dus daarmee heeft een werknemer rechten opgebouwd. Maar over de fictieve dienstjaren vanaf het moment van overlijden tot aan de 65ste verjaardag van de werknemer is geen premie betaald. Voor zover ik kan nagaan keren de meeste pensioenfondsen bij samenwonen of hertrouwen alleen het nabestaandenpensioen uit dat daadwerkelijk is opgebouwd. Het fictieve deel vervalt. Omdat elke pensioenregeling weer anders is, is het verstandig om bij uw eigen pensioenfonds na te gaan wat er gebeurt als uw privé-omstandigheden veranderen.

Overigens zijn veel pensioenfondsen de laatste tijd overgestapt op een nabestaandenpensioen op risicobasis. Het fonds keert alleen uit als de werknemer op het moment van overlijden deelnemer was aan de pensioenregeling. Van opgebouwde rechten is geen sprake. Dat zou kunnen betekenen dat bij hertrouwen of samenwonen niet alleen de ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet) vervalt, maar ook de nabestaandenuitkering van het werknemerspensioen.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenzaken