Rick van der Ploeg miskent voedselwerkelijkheid

In zijn artikel `2006 wordt het jaar van de onzekerheid' betoogt econoom en oud-staatssecretaris Rick van der Ploeg dat het huidige kabinet er een janboel van maakt (Opinie, 20 september). Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zou onfatsoenlijk zijn, omdat het ,,de internationale solidariteit tart, want boeren in ontwikkelingslanden mogen hun producten niet exporteren naar het rijke Europa''. De feiten logenstraffen zijn betoog.

De Europese Unie is namelijk verreweg de grootste afnemer van landbouwproducten uit ontwikkelingslanden. In 2003 bijvoorbeeld had de netto handel tussen Europa en Afrika in deze producten een waarde van 4,5 miljard in het voordeel van Afrika.

Deze openheid van de Europese markt voor Afrikaanse producten zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Zo heeft de EU besloten om alle producten uit de 50 armste landen van de wereld geheel vrij te stellen van invoerbelasting. Een stap die naar ik hoop snel door bijvoorbeeld de VS en Japan zal worden gevolgd.

In tegenstelling tot de suggestie die Van der Ploeg wekt, is het probleem van veel Afrikaanse landen niet het Europese landbouwbeleid of het vermeende gebrek aan markttoegang in Europa.

De werkelijke uitdaging is om Afrika bij te staan in het leveren van landbouwproducten die voldoen aan de kwaliteitseisen van kritische Europese consumenten en tegelijkertijd de concurrentie aankunnen met Azië en Latijns Amerika. Dat zal Afrika meer welvaart brengen dan de onheuse klaagzang van Van der Ploeg over de onneembaarheid van handelsfort Europa.