Premieaftrek

In 1995 heb ik een lijfrenteverzekering afgesloten, maar sinds 2003 mag ik de premie niet meer van de belasting aftrekken, omdat mijn man en ik geen pensioentekort hebben. Ik vind het redelijk dat bij expiratie van de polis alleen die lijfrentetermijnen worden belast waarvan de premies aftrekbaar waren. En niet de termijnen waarvan we de premies niet hebben afgetrokken. Maar de verzekeraar gaat ervan uit dat alle premies zijn afgetrokken en gaat op alle uitkeringen volledig belasting inhouden. De verzekeraar schrijft: wij zijn niet in staat de polis te splitsen. Daarom raden we u aan de polis premievrij voort te zetten. Maar dat wil ik helemaal niet.

(V.G.)

Omdat lijfrentepremies alleen nog afgetrokken mogen worden bij een pensioentekort, doet dit probleem zich vaak voor. Verzekeraars zijn verplicht belasting in te houden over de uitkeringen, tenzij de klant een beschikking heeft van de belastingdienst, waarin staat dat dit niet hoeft. Het zou voor klanten het gemakkelijkst zijn als verzekeraars de polis zouden splitsen. Dan kunnen ze belasting inhouden over het deel waarover de premies zijn afgetrokken. Het andere deel kunnen ze onbelast uitkeren als de klant een beschikking van de inspecteur kan overhandigen.

Hoewel splitsing technisch wel mogelijk is, biedt lang niet elke verzekeraar die mogelijkheid. Dat betekent dat klanten de te veel betaalde belasting moeten verrekenen met de jaarlijkse aangifte. Dat gebeurt sowieso vaak. De verzekeraar kent de financiële situatie van de klanten niet, dus kan hij nooit weten hoeveel er precies ingehouden moet worden.

Daarom baseren verzekeraars zich op de zogenoemde groene tabel van de belastingdienst. Deze tabel is afgeleid van het laagste belastingtarief. De inhouding van de verzekeraars is een voorheffing. Jaarlijks geven verzekeraars aan de belastingdienst op wat ze uitgekeerd hebben en hoe hoog de voorheffing was. Als er correcties nodig zijn, kan dit bij de jaarlijkse aangifte worden gedaan. Soms moet de klant extra belasting betalen, soms krijgt hij geld terug. Wel of geen voorheffing maakt per saldo dus niet uit.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenzaken