Ploemopak

Genetica zonder fluorescentiemicroscoop is nauwelijks voor te stellen. Specifieke, fluorescerende kleurstoffen kunnen verschillende structuren in de cel bij belichting een kleur geven en zo zichtbaar maken. Ook zijn complexe biomoleculen op hun reis door de cel te volgen door ze met een fluorescerende stof te merken. In de jaren zestig ontwikkelde prof.dr. J.S. Ploem in de werkplaats van het Amsterdams Farmacologisch Laboratorium een nieuwe manier om preparaten bij fluorescentiemicroscopie te belichten: niet van de onderzijde, zoals gebruikelijk, maar van bovenaf. Daartoe kwam hij met de epi-illuminator, ook wel bekend als Ploemopak. De Duitse fabrikant Leitz was zo enthousiast dat hij Ploem samenwerking aanbood. Onlangs heeft Ploem zijn collectie optische instrumenten overgedragen aan Museum Boerhaave. De schenking bracht het museum ertoe de microscopenzaal (met exemplaren van Antoni van Leeuwenhoek) opnieuw in te richten, met extra aandacht voor ontwikkelingen van de laatste halve eeuw. Zo toont de nieuwe opstelling voorbeelden van de elektronenmicroscoop, fasecontrastmicroscoop, rastertunnelmicroscoop en de fluorescentiemicroscoop. De laatste met (de hier afgebeelde) Ploemopak.