Kosten kilometerheffing te groot voor gewenste doel

Verkeersminister Peijs heeft wijselijk besloten niet mee te doen aan de idioterie van een kilometerheffing vanwege de enorme kosten, die inderdaad in geen enkele verhouding staan tot het gewenste doel. Voor dat geld zou ook de infrastructuur verbeterd kunnen worden, waardoor de files verminderen en een kilometerheffing gevoeglijk achterwege kan blijven.

Het kabinet heeft zich gelukkig niet laten inpakken door de jarenlange lobby van bedrijven die met de enorme orders gaan strijken die gepaard gaan met invoering van de heffing, maar heeft zich nuchter gerealiseerd dat invoering qua kosten enkele bruggen te ver is. Heel verstandig, het gaat tenslotte om geld van de belastingbetaler.

De stelling dat hierdoor een kans gemist wordt wegens het draagvlak dat voor een kilometerheffing zou bestaan, is onjuist. Uit het ANWB-onderzoek blijkt namelijk één ding overduidelijk: de automobilist wenst beslist geen cent méér te betalen dan nu het geval is.

Als vervolgens invoering van de heffing miljarden gaat kosten, blijft er veel minder geld over om aan infrastructuur te besteden dan nu, en dat wil niemand, want men is de files beu.

Het verwijt van sommige politieke partijen dat het kabinet de kilometerheffing in de ijskast heeft gezet met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen, is tamelijk hypocriet. Elke partij die invoering van een kilometerheffing in haar verkiezingsprogramma opneemt, loopt het risico hiervoor door de kiezers te worden afgestraft. Zij hebben dat dan ook alle wijselijk achterwege gelaten. Díé politici hebben dus boter op hun hoofd.