Klein bedrijf

Ik werk bij een klein bedrijf, dat een eigen pensioenregeling heeft. Ik moet hier verplicht aan meedoen, maar ik vind dit erg riskant. Het bedrijf is veel te klein om risico's op te kunnen vangen. Loopt mijn oudedagsvoorziening gevaar? Kan ik niet beter op zoek gaan naar een grote werkgever?

(N.v.B.)

Als werkgevers een pensioenvoorziening hebben - dit is niet altijd het geval - moeten zij die onderbrengen bij pensioenfondsen of verzekeraars. Hiertoe zijn zij wettelijk verplicht, want alleen op die manier zijn de belangen van de werknemers veiliggesteld. Veel werkgevers zijn immers te klein om de risico's zelf te dragen. Bovendien kunnen ze failliet gaan. Alle pensioenfondsen en -verzekeraars staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Voor de veiligheid maakt het dus niet uit of u bij een groot of klein fonds zit.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenzaken