Ja, jongere komt bedrogen uit

Ik heb het altijd al belachelijk en onrechtvaardig gevonden dat de vakbonden in hoge mate de gang van zaken op de arbeidsmarkt bepaalden, terwijl – als ik het wel heb – nog geen 10 procent van de werknemers lid is van een vakbond. De redenering: dan moeten de overige werknemers ook maar lid worden, is eigenlijk exemplarisch. Want wij, de vakbonden, weten wat goed is voor iedereen en onze mening wordt desnoods met grote pressie (staken) opgelegd aan de hele samenleving.

Nu blijkt dat de werknemers die lid zijn van een vakbond niet eens evenredig in die bonden zijn vertegenwoordigd, wordt de situatie nog gekker. Jonge werknemers die menen dat hun belangen naar rato worden behartigd door hun vakbond, komen dus bedrogen uit. De in meerderheid oudere vakbondsleden maken de dienst uit, ten faveure van hun eigen clan. Het verdient aanbeveling de taken en doelstellingen van de vakbonden opnieuw te bezien en vooral hun invloed in te krimpen. Zij kunnen slechts spreken namens hun eigen achterban en zouden ook slechts besluiten moeten kunnen nemen voor hun eigen achterban en niet voor de overgrote meerderheid van werknemers die om uiteenlopende redenen niets met een vakbond te maken willen hebben.