Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Religie

Het CDA blijft een gevaar voor de neutrale staat 2

Minister Van Ardenne levert met haar rede op de conferentie `Religie: een bron voor mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking' een waardevolle en evenwichtige bijdrage aan de discussie over de rol van godsdienst bij ontwikkelingssamenwerking en in de Nederlandse samenleving. Het christendom en andere godsdiensten roepen op tot compassie met de armen, en veel gelovigen brachten en brengen dit in de praktijk. Tegelijkertijd keert zij zich tegen misbruik van heilige woorden voor onheilige daden.

Zij heeft gelijk, als zij zegt dat ook in een seculiere staat ruimte moet zijn voor religieuze inspiratie in het publieke domein. Een genoegen om dit te lezen in NRC Handelsblad dat zich doorgaans in het kamp van de radicale secularisten beweegt. Om te lezen dat het publieke domein niet toebehoort aan de staat, maar aan de samenleving, en dat we de rol van religie serieus moeten nemen: dát is pas Lux et Libertas.