Fiscus houdt bewijs achter

Het gerechtshof in Den Bosch heeft een streep gehaald door hoge boetes die de fiscus voor belastingontduiking had opgelegd. Volgens de Belastingdienst hadden de betrokkenen zwart geld op Luxemburgse bankrekeningen ondergebracht. De inspecteur weigert evenwel de rechter inzicht te geven in voor de spaarders mogelijk ontlastende gegevens. Daarop schrapte de rechter de boetes. Ook de volgens de Belastingdienst nog verschuldigde belasting, soms oplopend tot enkele honderdduizenden euros, hoeven de betrokkenen niet te betalen.

De rechtszaak is een uitloop van de ontdekking van 6.000 zwarte bankrekeningen van Nederlanders bij de Kredietbank Luxembourg (KB-Lux). Het saldo op deze nummerrekeningen bedroeg in 1994 ruim een miljard euro. De meeste rekeninghouders hebben inmiddels een schikking met de fiscus getroffen. De belastingrechter in Den Bosch behandelde een drietal van de andere, nu bij de rechter aanhangige zaken. Om de juistheid van de aanslagen en de boetes te beoordelen, wil de rechter over het volledige dossier beschikken. Daarom heeft het gerechtshof deze zomer bij tussenvonnis de inbreng van de ontbrekende gegevens gelast. Dat ook daarna de informatie niet aan de rechter is overhandigd, voert fiscaal-advocaat Hans Hertoghs, die de procedures voerde, terug op een persoonlijke opdracht van staatssecretaris van Financiën Joop Wijn. Vanwege het ontbreken van een zuivere proceshouding bij de fiscus heeft de rechter donderdag zowel de aanslagen als de opgelegde boetes vernietigd.

PvdA-Tweede Kamerlid Ferd Crone is bezorgd over het achterhouden van mogelijk ontlastend bewijsmateriaal. Hij wil minister Donner (Justitie) en staatssecretaris Wijn daar maandag vragen over stellen. Het ministerie van Financiën kan geen commentaar geven zolang zij de uitspraak nog bestudeert. Hertoghs stelt dat deze uitspraak de fiscus dwingt voortaan bij de rechter niets van de waarheid achter te houden.