Facilitated Communication

Het is jammer dat in het artikel over Facilitated Communication (W&O 17 sept.) het hoge Jomandagehalte nauwelijks getemperd wordt door wat informatie die beter zou passen bij wetenschap. Typ eens `facilitated communication' in in Google en de opvattingen van instellingen als de American Psychological Association worden al gauw duidelijk. Voor wat referenties voor en tegen kijk eens op www.religioustolerance.org/fc_comm.htm. De bronnen die ik als betrouwbaar zou inschatten zijn uiterst sceptisch over in het bijzonder toepasbaarheid bij autisme. Wat naar voren komt is de overweldigende indruk dat wat er bij FC op papier terecht komt, meestal de gedachten en wensen van de facilitator zijn. Een artikel als dit in de NRC zal leiden tot valse verwachtingen en uiteindelijk teleurstelling bij ouders die het beste met hun kinderen voorhebben.