EU: Iran schendt nucleair verdrag

De Europese Unie heeft gisteren een ontwerp-resolutie over Iran voorgelegd aan het bestuur van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), de nucleaire toezichthouder van de Verenigde Naties. Het bestuur zou zich nog dit weekeinde over de inhoud buigen.

Officieel werden gisteren over de inhoud van de ontwerp-resolutie geen mededelingen gedaan. Maar verschillende bronnen meldden dat erin staat dat de regering van Iran haar verplichtingen krachtens het non-proliferatieverdrag over kernwapens niet is nagekomen. Ook zou de EU aan IAEA-chef Mohamed ElBaradei hebben gevraagd in november opnieuw te rapporteren over het kernprogramma van de islamitische republiek.

Langs deze weg zou de Europese Unie willen proberen meer steun te krijgen voor haar streven naar beteugeling van de nucleaire ambities van Teheran. De EU, gesteund door onder andere de Verenigde Staten, verdenkt Iran ervan in het geheim te werken aan een atoombom.

Iran ontkent dit en stelt dat het alleen nucleaire activiteiten voor vreedzame doeleinden (elektriciteit en medische zorg) wil ontplooien. Daartoe zou het land, ook binnen het non-proliferatieverdrag, het volste recht hebben, aldus het bewind in Teheran. De nieuwe Iraanse president, Mahmoud Ahmadinejad, beschuldigde het westen vorige week in een rede voor de Algemene Vergadering van de VN in New York van ,,nucleaire apartheidspolitiek''.

Eerder deze week lieten Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, die in de kwestie-Iran optreden namens de EU, weten dat ze niet langer aanstuurden op snelle inschakeling van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat besluit werd genomen nadat was komen vast te staan dat onder andere China en Rusland op dit moment mordicus tegen inschakeling van de Veiligheidsraad zijn. Dat maakte een veroordeling (met bijbehorende sancties) van Iran wegens vermeende schending van het non-proliferatieverdrag op voorhand kansloos.

Vorige maand mislukte een poging van de EU-landen binnen het IAEA-bestuur consensus te bereiken over de kwestie-Iran. Directe aanleiding was toen de heropening van een fabriek op het nucleaire complex bij Isfahan, waarin vast uranium wordt omgezet in gas (uraniumhexafluoride). Dit procédé kan voorafgaan aan uraniumverrijking, die op haar beurt de weg opent naar de productie van brandstof voor kerncentrales, maar ook van splijtstof voor kernwapens. De heropening van deze fabriek maakte een eind aan de dialoog tussen drie EU-landen en Iran over nucleaire samenwerking.