Ergernis

Bij discussies over niet-afgedragen pensioenpremies, die ook weleens in deze rubriek gevoerd worden, ergert het mij dat nergens in de Pensioen- en Spaarfondsenwet noch in de nieuwe Pensioenwet de verplichting is opgenomen voor pensioenverzekeraars om de deelnemers direct te informeren als hun werkgever een premieachterstand heeft of helemaal niet betaalt. Dat verzekeraars dit aan de werkgever moeten melden, heeft geen zin. De werkgever meldt het toch niet aan de werknemer, ook al moet hij dat volgens de wet wel. Ik ben pensioenadviseur en dit ergert mij al 45 jaar.

(E.V.)

Ik denk dat u gelijk hebt. De meeste werkgevers zullen niet aan hun werknemers vertellen dat zij de pensioenpremie niet afdragen. Ik heb al een paar keer brieven gekregen van mensen die hierdoor minder pensioen hadden opgebouwd dan zij dachten. Voor zover ik weet kunnen werknemers hier achteraf ook niets meer aan doen.

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenzaken