De krant antwoordt

(1) Dat een aanhalingsteken niet opvalt en dus geen betekenis heeft, vind ik geen houdbare stelling. Leestekens worden heus gelezen en ook begrepen. De hoofdregel voor etnische afkomst is dat we die alleen vermelden als dat voor het bericht van belang is of tot beter begrip dient. In de geciteerde kop zit een dubbele lading – er wordt inderdaad gespeeld met ingebakken vooroordelen en correct taalgebruik. Wat bij de één plunderen is, wordt bij de ander `voedsel zoeken' genoemd. Ik vind die kop ook te begrijpen als je het artikel niet leest, maar ik geef toe dat je er dan wel even over moet (willen) nadenken. Ik vind overigens dat een kop best mag prikkelen of voor lichte verwarring mag zorgen – de bedoeling is immers de lezer tot lezen te brengen.

Volgens ons stijlboek houdt de krant zich bij de keuzen `blank' en `zwart' aan heersend maatschappelijk gebruik. ,,We schrijven overigens niet over witte mensen, maar over blanken.'' De term `wit' associeert het stijlboek met de welzijnswereld waarin iedereen die niet specifiek blank is, als zwart wordt aangeduid. In het artikel dat de lezer aanhaalt, komt inderdaad zes keer de term blank voor en drie keer de term `wit'. Consequent kiezen voor blank was hier beter geweest. Het woord `neger' komt drie keer voor, maar steeds in de vorm van een quote. Tweemaal uit de mond van Martin Luther King en éénmaal van rapper Kanye West. Citaten mag je niet aanpassen. Dan kan `neger' dus. De opsomming `zwarten, armen en ouderen' is vermoedelijk iets te vlot uit de pen gevloeid. De zwarte bevolking in New Orleans kon niet wegkomen, omdat ze overwegend arm is en dus vaak niet over eigen vervoer beschikt. Dat zal ook voor de arme blanke bevolking hebben gegolden. Ik heb nergens gelezen dat bij de evacuatie tussen zwart en blank opzettelijk onderscheid is gemaakt.

(2) Als in de krant verwezen wordt naar het web, is dat in de regel naar historisch materiaal. Dus naar artikelen die eerder in de krant hebben gestaan. Ook verwijzen we in de krant naar de site, omdat we daar ruimte hebben om authentieke documenten volledig weer te geven. We verwijzen de lezer nooit naar de site als vervanging van de krant. Voor de krantenlezer zien we de site als een aanvulling. De actuele en volledige papieren krant staat voorop. Voor de webabonnees ligt dat anders. Voor hen voorzien we de site door de dag heen van `lopend nieuws', meestal afkomstig van persbureaus. Bij grote nieuwsgebeurtenissen, zoals bij prinsjesdag publiceert de redactie live op internet. Het kan dan voorkomen dat de site een voorsprong heeft op de krant. Veel artikelen over de miljoenennota die in de krant van maandag werden gepubliceerd, konden al in het weekeinde op de site worden gelezen.

nieuwe kwesties: lezerschrijft@nrc.nl