De Graaf naar Consumentenbond

Voormalig vice-premier en oud-minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties Thom de Graaf (D66) is voorgedragen als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Consumentenbond. De raad die De Graaf (48) gaat voorzitten, houdt toezicht op het handelen van de directie van de Consumentenbond. De Bondsraad, het ledenparlement van de bond, neemt op 8 oktober een besluit over de benoeming. De Graaf volgt Walter Etty op als voorzitter.