Correcties & aanvullingen

In het staatje bij het artikel `Hbo-bestuurders rijk door bonussen' (23 september, pagina 3) staat dat de beloningen van de voorzitters van de hogescholen InHolland en Zuyd exclusief pensioen- en werkgeverslasten zijn. De betreffende bedragen zijn echter inclusief deze lasten, net als de overige inkomens in het staatje.