Belgrado aast op moslim-krijgsheer

De unie Servië en Montenegro heeft Bosnië de uitlevering gevraagd van een voormalige moslim-krijgsheer die volgens Belgrado in de Bosnische oorlog oorlogsmisdaden heeft begaan jegens Serviërs. Ismet Bajramović heeft volgens Belgrado genocide gepleegd. De Bosnische wet verbiedt uitlevering van eigen staatsburgers, maar berechting van Bajramović in Bosnië zelf, op verzoek van Servië, zou wel mogelijk zijn. Bajramović was in de oorlog (1992-1995) commandant van de militaire politie in Sarajevo. Volgens Bosnische media werkte hij nauw samen met de maffia.