Alle beetjes helpen

Iedereen die vanaf 2006 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, moet uiterlijk vóór 1 mei 2006 belangrijke keuzes maken. Althans wanneer alles volgens plan verloopt. Want dit is een omvangrijke, bijna wereldwijde operatie. En onhaalbaar zonder internet als bron van informatie waaruit iedereen kan putten.

Het verschil tussen ziekenfonds en particuliere verzekering vervalt. Iedereen krijgt een verzekering met een wettelijk vastgelegde dekking gelijk aan het huidige ziekenfondspakket. Ruwweg zitten daarin: zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medische specialisten en verloskundigen; ziekenhuisverblijf; tandheelkundige zorg; hulpmiddelen; geneesmiddelen; kraamzorg; ziekenhuisvervoer en paramedische zorg. Wie daar meer over wil weten, moet voor 7,95 euro in de boekhandel het informatieve boekje De Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid aanschaffen, herziene editie 2005.

Met het nieuwe basispakket kom je een heel eind. Het kost per persoon van 18 jaar en ouder 1.100 euro per jaar, maar dat kan nog veranderen als de verzekeraars echt met elkaar gaan concurreren. Ook verzekeraars hikken tegen deze unieke omwenteling aan, en de vraag: wat reken je aan premies? Een (echt)paar gaat dus 2.200 euro per jaar betalen en een gezin met twee meerderjarige kinderen komt uit op 4.400 euro, bijna 10.000 gulden. Dat is veel geld, waar de inkomensafhankelijke bijdrage nog bijkomt. Daarom loont het de moeite om er tijdig over na te denken om zo de kosten te drukken. Je kan op diverse punten geld besparen.

Dat begint al bij de keuze van een verzekeraar, die jou altijd moet accepteren, ongeacht leeftijd, geslacht, gezondheid en inkomen. Je kan de goedkoopste kiezen, maar dat hoeft niet de best georganiseerde te zijn. Je kan nog tot 1 maart 2006 bij je huidige verzekeraar opzeggen.

Om de premie van 1.100 euro betaalbaar te houden, verstrekt de belastingdienst aan meerderjarigen een zorgtoeslag. (Zie het rekenprogramma plus toelichting op www.toeslagen.nl.) Een alleenstaande die maximaal 25.068 euro per jaar verdient (kan nog veranderen) ontvangt maximaal circa 400 euro toeslag. Samenlevende partners die samen niet meer dan 40.120 euro verdienen, krijgen ten hoogste ongeveer 1.155 euro toeslag.

Een toeslagpartner hoeft niet per se je echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner te zijn, maar dat kan ook iemand zijn met wie je samen inkomstenbelasting aangeeft, een samenlevingscontract hebt, samenwoont en een kind hebt, samenwoont in een woning waarvan je beide eigenaar bent of met wie je langer dan zes maanden samenwoont, mits die partner 18 jaar of ouder is. Bijvoorbeeld een broer, zus of een huisgenoot. Maar (klein)kinderen, (groot)ouders of huisgenoten jonger dan 18 jaar zijn geen partner voor deze toeslag.

De fiscus neemt iemands jaarinkomen in de boxen 1, 2 en 3 als toetsinkomen, om te voorkomen dat bijvoorbeeld een miljonair zonder arbeidsinkomen toch een toeslag ontvangt. Het is zaak dat mensen met wisselende inkomsten op hun Aanvraagformulier Zorgtoeslag (terugsturen vóór 1 november) voor 2006 pessimistisch schatten om zo de toeslag binnen te halen. Later terugbetalen aan de fiscus kan altijd nog.

Dan de no-claimkorting. Wie in een kalenderjaar geen kosten maakt, ontvangt van zijn verzekeraar 255 euro terug. Wie minder dan 255 euro aan kosten maakt, krijgt het verschil terug. Bezoeken aan de huisarts en verloskundige en kraamzorg vallen niet onder de no-claimregeling. Je zou nu nog het een en ander medisch moeten laten verspijkeren om 2006 kosteloos door te komen, in theorie althans. Een verzekerd paar met de maximale toeslag en no-claim betaalt dan in 2006 samen maar 535 euro aan premie.

Per saldo komt dit bedrag iets lager uit, omdat vanaf 2006 de op het loon ingehouden procentuele ziekenfondspremie vervalt. En voor alle verzekerden gaat de AWBZ-premie iets omlaag.

Nog meer premiekorting (hangt af van de verzekeraar) bereik je door vrijwillig te kiezen voor een eigen risico tussen de 100 en 500 euro. Daardoor moet je de eerste 100 tot 500 euro aan kosten zelf betalen. De verzekeraar bepaalt in de polisvoorwaarden hoe de gedeclareerde kosten worden verdeeld over no-claim en het eigen risico.

(wordt vervolgd)