VVD-fractie sust conflict autoheffing

Een conflict in de VVD-fractie tussen fractieleider Van Aartsen en verkeersspecialist Hofstra is gisteravond gesust. Van Aartsen kwam onder druk van Hofstra en de fractie terug op het standpunt dat de VVD zich definitief tegen rekeningrijden zou keren.

Dat bleek gisteren bij de Algemene politieke beschouwingen, het debat over de miljoenennota en de rijksbegroting voor 2006. Van Aartsen had woensdag gezegd dat de VVD definitief tegen de invoering van rekeningrijden is, omdat ,,Nederland daarvoor te klein is''. Daarmee kwam hij in conflict met het Kamerlid Hofstra, die vorig jaar namens de VVD met de PvdA een motie indiende vóór invoering van rekeningrijden.

Gisteravond zei Van Aartsen dat de VVD nog steeds voor invoering van rekeningrijden is, mits invoering van de benodigde systemen niet te duur is, de prijs voor de automobilist niet te hoog wordt en de opbrengst naar de aanleg van nieuwe wegen gaat. Deze voorwaarden zijn volgens Van Aartsen zo strikt, dat gegarandeerd is dat de automobilist niet extra gaat betalen voor autogebruik. ,,Wij willen niet beginnen aan een systeem van betalen voor mobiliteit. Dat is gekkenwerk'', aldus Van Aartsen.

VVD-Kamerlid Hofstra reageerde woedend op de aanvankelijke afwijzing door Van Aartsen van het rekeningrijden. Hij speculeerde openlijk over een vertrek uit de Tweede Kamer (,,ik ben onafhankelijk''). Na beraad met de fractie kwam Van Aartsen terug op zijn stellingname, al zei hij zelf dat zijn betoog van gisteren in de geest was van dat van woensdag. De oppositiepartijen GroenLinks en ChristenUnie leverden daarom kritiek op Van Aartsen. Fractievoorzitter Rouvoet (ChristenUnie) constateerde dat Van Aartsen ,,te grote woorden'' heeft gebruikt.

Op enkele aanpassingen na is de Tweede Kamer vannacht akkoord gegaan met de miljoenennota. Er zijn, met name door de coalitiepartijen CDA, VVD en D66, voor enkele honderden miljoenen euro's aan aanpassingen gevraagd. Zo wil de Kamer een verhoging van de kinderkorting met 90 euro, een reserve van 96 miljoen besteden aan chronisch zieken en gehandicapten, leraren boventallig aannemen om een toekomstig lerarentekort op te vangen en 150 euro per jaar extra aan studenten geven. De komende twee weken laat het kabinet uitzoeken of de moties financieel uitvoerbaar zijn.

De oppositie was kritisch over de gevolgen van de kabinetsplannen voor 2006 voor de koopkracht van mensen met lagere inkomens. PvdA, GroenLinks en SP noemden het in een gezamenlijke motie onrechtvaardig dat mensen met hogere inkomens er het komende jaar circa 5 procent op vooruit gaan, terwijl de koopkracht voor de minima ongeveer gelijk blijft of zelfs achteruitgaat. Een motie van de linkse partijen en de ChristenUnie om de koopkracht evenwichtiger te maken, haalde het niet.