Uitkering voor derde kind

De Franse regering gaat ouders die een derde kind krijgen in het eerste jaar 750 euro per maand betalen, zodat ze gemakkelijker ouderschapsverlof kunnen opnemen. Ook de kinderopvang wordt goedkoper. De regering hoopt zo het geboortecijfer op te vijzelen. In Frankrijk krijgen vrouwen gemiddeld 1,9 kinderen, dat is hoger dan het Europese gemiddelde (1,5), maar lager dan de 2,07 die de regering wenselijk acht om te zorgen dat het aantal Fransen op peil blijft.