Uitgeverswisseling bij Em. Querido

Annette Portegies wordt uitgever bij Em. Querido, waar ze nu al werkzaam is als redacteur. Portegies vervangt Lidewijde Paris, die per 1 november haar functie neerlegt. ,,De gewenste veranderingen in de organisatie van de uitgeverij behoeven specifieke aandacht en daar ligt niet haar primaire ambitie'', meldt Querido. Paris' opvolgster Portegies was eerder directeur/uitgever van Meulenhoff.