Spanje ontvangt de meeste EU-gelden

Spanje was het afgelopen jaar de grootste ontvanger van EU-gelden. Dit blijkt uit het begrotingsoverzicht 2004 dat de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, gisteren heeft vrijgegeven.

In totaal kregen de Spanjaarden 16,4 miljard euro aan Europese subsidies. Het meeste geld ging naar projecten om de economische structuur van het land te versterken. Na Spanje volgen Frankrijk (12,9 miljard), Duitsland (11,7 miljard), Italië (10,4 miljard) en het Verenigd Koninkrijk (7,1 miljard). In deze bedragen zijn ook de landbouwsubsidies opgenomen die nog altijd het grootste deel van de Europese uitgaven in beslag nemen. In totaal was hier afgelopen jaar 43,6 miljard euro mee gemoeid oftewel 47,5 procent van de totale uitgaven. In 2003 namen de landbouwuitgaven nog 54,1 procent van de begroting in beslag.

Als naar het aandeel van de EU-bijdragen in de nationale begrotingen van de lidstaten wordt gekeken waren Griekenland en Portugal de grootste ontvanger van Europese subsidies. Als ontvangsten en afdrachten van elkaar worden afgetrokken was Nederland in 2004 de grootste netto-betaler: omgerekend per hoofd van de bevolking bijna 125 euro. Dat is 5 euro meer dan het jaar ervoor. Overigens betalen volgens de cijfers van het ministerie van Financiën de Nederlanders 194 euro. Dit komt omdat Financiën de douaneafdrachten uit de Rotterdamse haven meerekent. In de deze week gepresenteerde miljoenennota staat dat dit bedrag per Nederlander volgend jaar op rond de 250 euro uitkomt. Nederland gaat niet veel meer betalen aan de Unie, maar zal wel minder uit de Brusselse subsidiefondsen ontvangen.