R'dam beknot nieuwe minaretten

De gemeente Rotterdam schrapt de bepaling in bestemmingsplannen dat kerktorens en minaretten altijd 30 of 40 meter hoog mogen zijn. Rotterdam vindt deze uitzonderingsbepaling voor religieuze gebouwen ,,achterhaald'', zo heeft het college laten weten: ,,Gebouwen voor religieuze doeleinden vertegenwoordigen naar onze mening geen groter maatschappelijk belang dan andere gebouwen.'' Dit betekent dat voortaan dezelfde criteria gaan gelden voor hinder voor de omgeving (zoals schaduwvorming) als voor andere gebouwen.