Pas verschenen

Herman Brusselmans: Het spook van Toetegaai. Prometheus, 336 blz. €17,95

In de nieuwe `jaarlijkse' roman van de Vlaamse schrijver Herman Brusselmans (1957) begeeft de ikfiguur (Brusselmans' alter ego) zich op het `gladde pad van het zoeken naar troost en vergetelheid'. Zijn vrouw is een weekje in Parijs en de hond is een tijdje geleden overleden.

Gaston Burssens: Alles is mogelijk in een gedicht Verzamelde verzen 1914-1965. Meulenhoff/Mateau, 1.118 blz. €65,–

Het volledige werk van de Vlaamse dichter, prozaschrijver, essayist en schilder Gaston Burssens (1896-1965) bezorgd door neerlandicus Matthijs de Ridder. Het boek bevat naast alle bundels, alle verspreide, nog ongebundeld gebleven gedichten, als ook ongepubliceerde gedichten uit de nalatenschap van Burssens.

Amin Maalouf: Oorsprong (Origines). Vert. Eveline van Hemert, De Geus, 448 blz. €23,90

Aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis vertelt de Frans-Libanese schrijver Amin Maalouf (1949) het verhaal van een Libanese familie en geeft tevens een beeld van het leven in het oude Libanon. Origines werd in 2004 bekroond met de Prix Méditerrané.

Magnus Mills: De verkenners van de nieuwe eeuw (Explorers of the New Century). Vert. Michèle Bernard, Podium, 188 blz. €18,–

De vierde roman van de Engelse schrijver Magnus Mills (9154) gaat over de de strijd tussen twee groepen ontdekkingsreizigers die een expeditie ondernemen naar `het uiterste punt van de beschaving'.

V.S. Naipaul: Een kiem van betovering (Magic Seeds). Vert. Servaas Goddijn, Atlas, 254 blz. €19,90

Vervolg op Een half leven (2001) waarin deNobelprijswinnaar van 2001 V.S. Naipaul (1932) het leven beschrijft van Willie Chandra, een jongeman die de ashram in India ontvlucht, terechtkomt in het naoorlogse Engeland en gedesillusioneerd vertrekt naar Afrika. In Een kiem van betovering bevindt Chandra zich na een verblijf van achttien jaar in Afrika bij zijn politiek geëngageerde zuster in Berlijn, die hem aanspoort zich aan te sluiten bij de guerrillabeweging in de binnenlanden van India. `Naipaul beschrijft Chandra's revolutionaire Werdegang in strak, geserreerd proza, waardoor de revolutionaire zaak pijnlijk abstract wordt' (Bas Heijne in Boeken, 17.09.04).

Koos van Zomeren: De wereld vereenvoudigen Zinnen en passages 1965-2005. De Arbeiderspers, 168 blz. €12,50

Bloemlezing met aforismen uit het werk van Koos van Zomeren. Uitgebracht ter gelegenheid van zijn 40-jarige schrijverschap.