Kamer steunt kabinetsbeleid, voor 450 miljoen aan wijzingen

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het kabinetsbeleid voor volgend jaar. Op een aantal punten werden tijdens de Algemene politieke beschouwingen aanpassingen afgesproken, vooral op initiatief van de coalitiepartijen CDA, VVD en D66.

De wijzigingen betreffen naar verwachting 0,3 procent (zo'n 450 miljoen euro) van het rijksbudget van ruim 146 miljard euro. Vorig jaar, toen de coalitiefracties een miljard euro andere bestemmingen gaven, bedroeg de verandering zo'n 0,7 procent.

Het kabinet bekijkt volgende week of alle wensen financieel gehonoreerd kunnen worden. Inhoudelijk heeft het geen bezwaar tegen de volgende punten:

Het kabinet zal de koopkracht op peil houden als blijkt dat die in december door de hoge energieprijs onder druk komt te staan.

Chronisch zieken krijgen er 96 miljoen euro bij.

De kinderkorting, een belastingaftrek voor gezinnen met kinderen, wordt met 90 euro verhoogd.

De vergoeding voor zakelijk rijden wordt verhoogd van 18 naar 19 eurocent per gereden kilometer.

Studenten met een basisbeurs krijgen er 150 euro per jaar bij. Zo wordt voorkomen dat studenten er in het nieuwe zorgstelsel vanaf januari op achteruit gaan.

Er komt 10 miljoen euro extra voor topsport beschikbaar.

Er komt 15 miljoen euro extra voor klassenverkleining.

Gemeenten krijgen voor elke nieuw geboren inwoner 50 euro extra voor preventief jeugdbeleid (kost 10 miljoen euro).

Voor leerlingen met een handicap wordt 6,5 miljoen euro extra vrijgemaakt.

Sportaccommodaties in en rondom scholen krijgen er 10 miljoen euro bij.

Er komt 9 miljoen voor het Amsterdamse filiaal van de Hermitage in Sint Petersburg.

De Kamer wil 5 miljoen euro voor uitbreiding van de zogenoemde maatschappelijke stages.

Voor meer groen in het Groene Hart komt 15 miljoen euro beschikbaar.

Scholen krijgen 29 miljoen euro extra voor het boventallig aanstellen van jonge leraren. Zo wil de Tweede Kamer voorkomen dat vanaf 2010 een groot lerarentekort ontstaat.

Een Kamermeerderheid wil scholen verplichten vanaf 2007 opvang aan kinderen te bieden tussen 7.30 uur en 18.30 uur.