Joesjtsjenko sluit akkoord met rivaal

De verkiezing van Joeri Jechanoerov tot premier van Oekraïne, gisteren, is tot stand gekomen dankzij een formele overeenkomst tussen president Viktor Joesjtsjenko en ex-premier Viktor Janoekovitsj, zijn aartsrivaal en de vijand van zijn `oranje revolutie'.

Dankzij het akkoord kreeg Jechanoerov, een technocraat zonder veel politieke ambities, gisteren 289 stemmen in het parlement, ruim meer dan de absolute meerderheid van 226 stemmen die hij nodig had. Bij een eerdere stemming was Jechanoerov nog drie stemmen te kort gekomen. Hij volgt Joelia Timosjenko op, die onlangs door president Joesjtsjenko werd ontslagen.

Vóór de stemming had Joesjtsjenko met zijn rivaal Janoekovitsj een pact gesloten dat voorzag in Janoekovitsj' steun voor de nieuwe premier, in ruil voor meer rechten voor de oppositie en uitvoering van hervormingen die voorzien in een overdracht van presidentiële bevoegdheden aan het parlement.

Joesjtsjenko zei gisteren over de afspraken met Janoekovitsj: ,,Het is tijd de strijdbijl te begraven, en wel héél ver van hier, en om zo mogelijk de plek te vergeten waar hij begraven ligt.'' Hij zei ,,een keus te hebben gemaakt tussen mijn collega's en Oekraïne'' en daarbij voor Oekraïne te hebben gekozen.

De nieuwe premier wil volgende week de samenstelling van zijn kabinet bekendmaken, en wel in Dnjepopetrovsk. De plek is symbolisch: de stad ligt in het oosten van Oekraïne, de machtsbasis van opposant Janoekovitsj. Jechanoerov zei gisteren dat zijn kabinet voor een derde zal bestaan uit politiek niet-gebonden technocraten.

De nieuwe premier, afkomstig uit de Siberische regio Jakoetië, staat bekend als zeer loyaal aan Joesjtsjenko; hij was vice-premier toen deze in 2000 en 2001 premier was. In het conflict tussen Joesjtsjenko en diens premier Joelia Timosjenko, na de oranje revolutie, koos Jechanoerov de kant van de president, door met name Timosjenko's voornemen om op grote schaal dubieuze privatiseringen te herzien, te hekelen.

Jechanoerov moet de economische groei herstellen, die op dit moment lager is dan ooit in de afgelopen vijf jaar, hij moet de inflatie beteugelen die is opgelopen door de sterk gestegen energie- en voedselprijzen en hij moet het privatiseringsproces transparanter maken. Timosjenko heeft met haar dreigementen over herziening van privatiseringen onzekerheid gezaaid onder investeerders. Daarnaast moet Jechanoerov voor een evenwichtiger begroting zorgen. Dit jaar is negentig procent van de staatsuitgaven bestemd voor sociale doelen. De nieuwe regering moet meer geld gaan besteden aan modernisering en investeringen.