Wat er ook gebeurt

De financiële normen die aan verzekeraars gesteld worden zijn onvoldoende. Maatregelen zijn nodig om de polishouder beter te beschermen. Die constatering deed de Europese Commissie in 1992, twee jaar voordat de Nederlandse levensverzekeraar Vie d'Or sneefde en zo duizenden polishouders dupeerde.

Maar een aanscherping van de financiële normen in Europees verband laat nog steeds op zich wachten. Voor De Nederlandsche Bank is de maat vol. De toezichthouder gaat op eigen houtje nieuwe eisen aan schade- en levensverzekeraars stellen, net als het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken eerder deden. De centrale bank erkende gisteren in haar kwartaalbericht dat zo'n stap de harmonisatie niet ten goede komt. Het ,,belemmert de versterking van de Europese interne markt en leidt tot onnodige kosten voor verzekeraars''. Maar het Frederiksplein moet wat: de huidige eisen voor verzekeraars zijn ,,volstrekt onvoldoende''.

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt de gezondheid van verzekeraars in de gaten om er voor te zorgen dat zij hun langlopende toezeggingen kunnen nakomen. Het geld dat klanten vandaag inleggen wordt soms pas over dertig jaar of nog later uitgekeerd. Dit vereist een bepaalde kreukelzone (de kapitaaleis) en voldoende wegligging (de technische voorziening) van de verzekeraar. Juist deze solvabiliteitsnormen, de fundamenten van het toezicht, zijn volgens De Nederlandsche Bank sterk verouderd.

Zo wordt de traditionele levensverzekering inmiddels overvleugeld door allerlei nieuwe producten met garanties, optieconstructies en andere exotische toezeggingen. En de huidige toezichtsregels houden geen rekening met de vraag of een verzekeraar conservatief of risicovol belegt. Gevolg: een verzekeraar die aan de normen van DNB voldoet kan toch financieel ongezond zijn. Zou het daarom zijn dat De Nederlandsche Bank eerder dit jaar aankondigde dat de opvangregeling voor omgevallen levensverzekeraars extra geld nodig heeft?

De operatie onder levensverzekeraars staat geheel los van de ziekenfondsen die vanaf 1 januari onder toezicht van De Nederlandsche Bank komen. Dat is een gevolg van de nieuwe basisverzekering die het verschil tussen ziekenfondsen en particuliere zorgverzekeraars opheft. De vergunning, die ziekenfondsen van DNB nodig hebben, zal geen problemen opleveren. Om de continuïteit van het stelsel niet in gevaar te brengen, krijgen zij ,,van rechtswege'' een vergunning, zo meldde het DNB-huisblad onlangs. De nieuwe zorgverzekering belooft in meerdere opzichten van 2006 een spannend jaar te maken.

    • Jeroen Wester