VVD verdeeld over kilometerheffing

In de VVD-fractie in de Tweede Kamer is tweespalt ontstaan over invoering van de kilometerheffing voor automobilisten. Fractievoorzitter Van Aartsen zei gisteren bij de Algemene politieke beschouwingen dat de VVD niet meer gelooft in de kilometerheffing.

Volgens Tweede-Kamerlid Hofstra (VVD) is de fractie niet tegen invoering op termijn van de kilometerheffing. Hij noemt de uitspraak van Van Aartsen ,,een ongeluk''. Hofstra vanmorgen: ,,Op de openbare weg gaat er wel eens iets mis. In de politiek heb je dat ook.'' Hij zei dat ,,het oneffenheidje'' is weggewerkt en dat hij weer wordt gezien als fractiewoordvoerder op het terrein van de filebestrijding. Maar even later zei fractieleider Van Aartsen dat hij geen woord terugneemt van zijn afwijzing. ,,Ik begrijp dat Hofstra geëmotioneerd is over dit onderwerp, maar het is aan mij om de lijn uit te zetten.''

Vorig jaar vroeg Hofstra namens de VVD-fractie in een motie samen met de PvdA om snelle invoering van de kilometerheffing. Het kabinet heeft de invoering van kilometerheffing uitgesteld omdat die te duur is.