Twente kan evangelische school missen

De vestiging van een evangelische school in Twente stuit op grote bezwaren. De Passie volhardt in haar streven. ,,Het is net als met de komst van de Aldi.''

Al bijna vier jaar probeert de Passie, een school die ,,evangelisch bijbelgetrouw'' voortgezet onderwijs aanbiedt, een vestiging in Twente te openen. Met de concentratie aldaar van kerken die zich rekenen tot de bijbelgetrouwe hoek, ziet de Passie Twente als een logische vierde vestigingsplaats, naast Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. De Passie is niet gelieerd aan een kerkgenootschap, maar comformeert zich aan de ,,onfeilbaarheid van Gods woord''. Door in elk onderwijsvak de bijbel als uitgangspunt te nemen worden leerlingen opgeleid tot ,,christen-vakman'' of ,,christen-student''. De Passie-scholen hebben samen 1.100 leerlingen.

Maar Almelo en Wierden, de kandidaat-vestigingsplaatsen in Twente, schuiven de Passie als een hete aardappel van het ene naar het andere bord. Almelo, aanvankelijk de eerste keuze, werpt ,,onderwijsinhoudelijke'' argumenten in de strijd. De stad wil het lokale vmbo-onderwijs versterken, onder meer door vorming van een brede scholengemeenschap, en een vestiging van de Passie verstoort volgens Almelo de gewenste structuur. Opleidingen die nu nog net het hoofd boven water kunnen houden, komen dan onder druk te staan, terwijl ook het gevaar van segregatie dreigt. ,,Zo'n school past niet in Almelo'', zegt wethouder Mieke Kuik over de Passie.

Buurgemeente Wierden, die na tussenkomst van de provincie Overijssel in beeld kwam, reageerde aanvankelijk enthousiast, maar deinst nu terug voor de financiële gevolgen. ,,Een nieuw schoolgebouw kost ons jaarlijks zeven ton. Dan kunnen we geen leuke dingen meer voor de burgers doen'', verklaart wethouder Dirk Velten. Maar omdat de minister heeft ingestemd met Wierden als vestigingsplaats en de bezwaren van de gemeente door de Raad van State verworpen zijn, lijken Wierden en de Passie tot elkaar veroordeeld.

Voorlopig heeft de Passie, gesouffleerd door Wierden, haar blik weer verlegd naar Almelo, waar over een jaar een schoolgebouw leeg komt te staan. Volgens de Passie gaat het om een tijdelijke oplossing. Wierden blijft de beoogde vestigingsplaats.

Almelo, hevig gepikeerd door de handelwijze van Wierden, heeft minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) schriftelijk laten weten zich ,,met alle mogelijke middelen'' tegen een vestiging van de Passie te verzetten, ook al is die tijdelijk. Volgende week buigt de Tweede Kamer zich over de voorgestelde oplossing.

Directeur Adri van der Ven van de Passie noemt de argumenten van de beide gemeenten ,,flinterdun'' en zegt dat het verzet georganiseerd is door de (protestants-christelijke) scholen. ,,Wij horen dit soort reacties vaker. We doen namelijk een appèl aan het geweten. Wij horen van ouders uit de bijbelgetrouwe hoek dat kinderen op school andere dingen horen dan thuis. Die kloof is voor sommige ouders niet meer te accepteren.''

Metingen hebben aangetoond dat een vestiging van de Passie in Twente, die vmbo-tl (mavo), havo en atheneum aanbiedt, op termijn kan rekenen op zo'n 1.000 leerlingen, terwijl directeur Van der Ven zelfs spreekt over 1.400 ,,virtuele'' leerlingen. ,,Als wij komen, raken bestaande scholen leerlingen kwijt. Bedrijfseconomisch is dat moeilijk te accepteren. Maar het is niet veel anders dan de komst van de Aldi in Nederland.''

Algemeen directeur Erik Versteege van de protestants-christelijke scholengemeenschap Het Noordik erkent dat de komst van de Passie naar Wierden of Almelo grote gevolgen kan hebben. Het zal volgens hem bij scholen van verschillende signatuur onvermijdelijk tot het vertrek van leerlingen leiden. ,,Het hele voortgezet onderwijs in Twente zal er onder lijden.''

Het gemeenteraadslid Janny Wassink (CDA) uit Wierden gaat een stap verder. Zij wil de Passie niet alleen om financiële redenen maar ook om sociale redenen weren. ,,Ik ben geschrokken van hun uitgangspunten'', zegt Wassink. Als voorbeeld noemt ze de wijze waarop de Passie zich afzet tegen het modernetalenonderwijs op andere scholen. ,,Zij zien dat als leren communiceren in occulte en zondige situaties. Dat is heel eng denken.'' Met de Passie doet de verzuiling weer haar intrede en wordt integratie belemmerd, zo stelt Wassink. Zij wil niet tornen aan de vrijheid van onderwijs, maar vindt dat de gevolgen van artikel 23 van de Grondwet ,,niet zijn doordacht''. Het raadslid zegt dat haar standpunt door meer politici wordt gedeeld, maar dat zij dit niet durven uit te dragen.

De wethouders Kuik en Velten van Almelo en Wierden bezweren dat de morele aspecten geen rol spelen. ,,De Passie is erkend en er is een draagvlak, dan is mijn persoonlijke mening niet interessant'', zegt Velten (CDA). Kuik (PvdA): ,,Die suggestie slaat nergens op. Van mij mag iedereen, islamiet, katholiek of protestant, hier een school vestigen. Ik ga daar heel zuiver mee om.''

Directeur Versteege van Het Noordik twijfelt of de Twentse vestiging van de Passie er ooit zal komen. En als deze er al komt, trekt de school veel minder dan de geschetste duizend leerlingen. Versteege: ,,Als ze er vijfhonderd trekken, mogen ze de handen dichtknijpen.'' Hij signaleert dat het enthousiasme voor een vestiging van de Passie is teruggelopen. ,,Veel ouders weten dat er inmiddels ook binnen het protestants-christelijk onderwijs ruimte is voor andersdenkenden. Wij hebben ook evangelische activiteiten zoals een bijbelclub en gospelavonden. De Passie zet de klok vijftig jaar terug, veel ouders willen dat niet.''

    • Martin Steenbeeke