Splitsing energieconcerns is niet slecht

Minister Brinkhorst stelt een wet voor waarmee elektriciteits- en gasnetten worden gesplitst van de overige activiteiten van energiebedrijven. Onlangs ageerden de bestuursvoorzitters van de vier grote energiebedrijven tegen dit wetsvoorstel (NRC Handelsblad, 2 september).

Het apart houden van netwerkeigendom en -beheer zorgt ervoor dat doelgericht toezicht op de netten eenvoudiger wordt. Tevens gaat een deel van de netten over naar de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Dit alles draagt bij aan de betrouwbaarheid van de energievoorziening in Nederland.

Het splitsingsvoorstel zorgt er verder voor dat een gelijk speelveld ontstaat voor handel en leverantie van energie. Momenteel bezit een deel van de energieleveranciers en -producenten wel en een ander deel geen netwerk.

Na splitsing is het niet meer mogelijk om strategische macht en interne `kruissubsidie' te benutten tussen netwerkbezit en overige activiteiten. Dergelijke kruissubsidiëring is mogelijk wegens de uiteenlopende risico's van de verschillende activiteiten.

Er bestaat angst dat de splitsingswet zal leiden tot overnames door buitenlandse energiebedrijven. Fusies tussen bestaande Nederlandse energiebedrijven behoren echter ook tot de mogelijkheden. Bovendien controleert de mededingingsautoriteit fusies met het oog op het consumentenbelang.

Tot slot wordt beweerd dat de splitsing slecht zou zijn voor de energietransitie. Duurzame energie blijkt echter voor een groot deel te worden opgepakt door vrij kleine energiebedrijven zonder netwerken. Ook warmtekrachtkoppeling staat grotendeels los van de energiebedrijven met netwerken.

Men moet voorts niet vergeten dat een gelijk speelveld als gevolg van splitsing `Schumpeteriaanse competitie', ofwel innovaties op alle terreinen inclusief duurzame energie, zal stimuleren.

    • Jeroen van den Bergh