Privatisering NFI is een slechte optie

Deze krant citeerde op 8 september strafrechtdeskundige Knoops die een pleidooi hield voor privatisering van het NFI. Ogenschijnlijk bereikt men dan een onafhankelijkheid van justitie, maar in feite wordt die vervangen door een andere vorm van afhankelijkheid van dezelfde opdrachtgever. Voor zijn financiering wordt het NFI dan namelijk afhankelijk van voldoende opdrachten van justitie.

Privatisering bergt het risico in zich van monopolieverlies. Dan ontstaat gemakkelijk een concurrentiesituatie en voor men het weet geldt dan het `wie betaalt bepaalt'.

Een instituut moet dan een `product' leveren dat de behoeften van de opdrachtgever meer bevredigt dan dat van de concurrentie, wil het een volgende opdracht bemachtigen en zich zo financieel kunnen handhaven – men leze het boek van A.J.F. Köbben en H. Tromp De onwelkome boodschapper. Daarin wordt nauwkeurig beschreven hoe zo'n systeem in de praktijk werkt, ook en zelfs juist met de overheid als opdrachtgever. Privatisering vergroot dus juist de schijn van partijdigheid, iets wat Knoops terecht ongewenst vindt.

Beter lijkt het het NFI te vrijwaren van marktwerking en het onder te brengen bij een ander ministerie, bijvoorbeeld bij Algemene Zaken, met een gegarandeerd budget. Wél een monopolie, maar alleen aan de aanbodzijde. Aldus kan het NFI dan ook voor de `tegenpartij' werken, maar de noodzaak daartoe zal minder groot zijn dan in geval van privatisering.

    • W.M. Kalmijn