Politiek is debet aan de vele regelgeving

Het is baarlijke onzin om te verkondigen dat het de mensen zijn van de afdeling wetgeving die debet zijn aan de regeldruk (NRC Handelsblad, 8 september). Iedereen die een beetje bekend is met hoe politiek totstandkomt, weet dat regelgeving de resultante is van het beleid (= de politiek) dat wordt ontwikkeld. En die weet ook dat het juist de mensen zijn van de afdeling wetgeving die er voor waarschuwen niet al te veel in formele regels neer te leggen.

Het is ongetwijfeld zo dat er regels zijn die elkaar tegenspreken en dat hoort niet zo te zijn en het is natuurlijk ook zo dat bij het formuleren van beleid en het daarna formuleren van wet- en regelgeving de uitvoering en handhaving aandacht behoren te hebben, maar als de commisisie in het rapport niet veel verder komt dan ,,ik kreeg een brief van de brandweer en die kwam vervolgens niet opdagen'', dan hoef ik dat rapport verder niet te lezen.

    • Drs. A.L.W. van Herk