Nederlandse film minder bezocht

Hollywood wint weer veld in de Nederlandse bioscoop. Bijna driekwart van de bijna 24 miljoen bioscoopbezoekers in 2004 ging naar een Amerikaanse film. Dat blijkt uit de publicatie Film facts and figures of the Netherlands 2004 van het Nederlands Fonds voor de Film.

Na jaren waarin de Nederlandse film een steeds groter aandeel kreeg in het totale bioscoopbezoek, tot 13,2 procent in 2003, zakte het marktaandeel vorig jaar terug tot 9,2 procent. Daarmee zijn de verhoudingen weer terug op het niveau van 2001.

Vorig jaar zijn in totaal 307 films in Nederland uitgebracht. Ruim de helft daarvan was Amerikaans of een Amerikaanse coproductie, ruim een derde Europees. Uitgedrukt in prints, dus het aantal filmkopieën dat in de bioscopen circuleert, is het verschil nog groter. Van de 9.420 kopieën waren er ruim 6.900 van (deels) Amerikaanse makelij.

De Europese film blijft marginaal in de Nederlandse bioscoop. Na een dieptepunt in het jaar 2000, toen net 11 procent van de bezoekers de moeite nam om een Europese film te bekijken, was het marktaandeel de laatste jaren juist omhoog gegaan naar boven de 20 procent, waarvan de Nederlandse film dan de helft voor zijn rekening nam. Films uit Groot-Brittannië volgen op afstand, in 2004 met 2,7 procent van alle bezoekers.

De Duitse film is aan een gestage opmars in Nederland bezig. Sinds 2002 kwamen elk jaar een of twee goedbezochte Duitse films in de Nederlandse bioscoop, zoals Sproet, Drakenheuvel, Good Bye Lenin!, Gegen die Wand en Der Untergang. In 2004 hielp vooral die laatste titel de Duitse film in Nederland tezamen aan 407.000 bezoekers.