Miljard aan fraude bij verzekeringen

Volgens het Verbond van Verzekeraars wordt er in Nederland voor zo'n miljard euro per jaar gefraudeerd bij verzekeringsclaims. Dit is twee keer zoveel dan tot nu toe werd aangenomen. Uit het onderzoek blijkt dat zo'n 20 procent van de ingediende claims wordt onderzocht op fraude en dat in 5 procent van die onderzochte gevallen bedrog wordt bewezen. Het verbond is in onderhandeling met justitie om aangiftes van verzekeringsfraude te laten behandelen via acceptgiro's van het Centraal Justitioneel Incassobureau. Dit zou een preventieve werking hebben. Verder willen de verzekeraars hun gegevens koppelen aan de systemen van de belastingdienst en uitkeringsinstanties om zo makkelijker fraudeurs op te sporen. Onderzocht wordt of dat wettelijk mogelijk is.