Kritiek IMF op Britse economie

Het begrotingsbeleid van de Britse minister van Financiën, Gordon Brown, is gisteren onder vuur genomen door zowel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als de Europese Commissie. De groei van de Britse economie valt lager uit dan Brown had begroot en daarom moet hij zijn uitgaven matigen of de belastingen verhogen, stellen beide internationale organisaties.

Het IMF stelde gisteren zijn eerdere prognose omtrent de Britse groei voor het lopende jaar van 2,6 procent naar beneden bij tot 1,9 procent. Brown zelf houdt formeel nog altijd vast aan zijn schatting van dit voorjaar van 3 tot 3,5 procent groei. Deskundigen verwachten echter dat ook hij binnenkort met een lagere raming van de groei komt. De tegenvallende groei is volgens economen te wijten aan een combinatie van hogere olieprijzen, een stagnerende huizenmarkt en verminderd consumentenvertrouwen.

Tegelijkertijd kreeg Brown gisteren kritiek te verduren van Europees commissaris Joaquin Almunia (Monetaire Zaken) wegens nieuwe overschrijdingen van het Britse begrotingstekort. Almunia voorziet dat dit komend jaar met 3,2 procent boven de grens van 3 procent zal uitkomen. Ook de afgelopen paar jaar zat Brown daar al iets boven.

Weliswaar maakt Groot-Brittannië geen deel uit van de eurozone, waar het maximaal toegestane begrotingstekort officieel 3 procent bedraagt, maar ook de andere EU-staten worden geacht zich aan deze norm te houden. De EU kan de Britten echter geen sancties opleggen.

Brown heeft steeds volgehouden dat hij zich kan houden aan zijn eigen `gouden regel'. Die behelst dat hij nieuwe overheidsprogramma's slechts financiert uit de reguliere belastingopbrengsten zonder het begrotingstekort uit de hand te laten lopen. Bij zijn begroting van dit voorjaar, kort voor de verkiezingen van mei, presenteerde hij extra uitgaven in onder meer onderwijs en gezondheidszorg ter waarde van tien miljard pond. Veel critici betoogden toen al dat hij die alleen zou kunnen betalen via een extra belastingheffing. Brown ontkende dat. Maar een half jaar later lijkt het er op dat hij, bij tegenvallende belastinginkomsten, aan een belastingverhoging niet meer kan ontkomen.