Junks langdurig opvangen in centra

De vier grote steden krijgen in de loop van volgend jaar een instelling waar onbehandelbare verslaafde veelplegers opgenomen kunnen worden voor ,,een duurzaam verblijf''. Een woordvoerster van de gemeente Rotterdam heeft vandaag laten weten dat de financiering voor de instelling is rondgekomen door een toezegging van staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) om het verblijf van de verslaafden te betalen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Nog niet alle hordes voor de realisatie van het duurzaam verblijf zijn genomen. Er moet onder meer nog gesproken worden over de verstrekking van drugs en over hoe lang iemand opgesloten mag worden.