Invloed Brussel onderzocht

Het Tobias Asser Instituut voor Internationaal en Europees recht gaat onderzoek doen naar de invloed van Brussel op de nationale wetgeving. Het instituut in Den Haag probeert een methode te ontwikkelen die deze invloed kan meten. Daarvoor bekijken onderzoekers specifiek twee terreinen waarop Brussel respectievelijk veel (milieu) en weinig (onderwijs) invloed heeft. Een jaar geleden ontstond over het Brussels aandeel in de nationale wet- en regelgeving een controverse. Uit een studie van twee bestuurskundigen die vori jaar september verscheen, bleek dat het Brussels aandeel in de nationale wet- en regelgeving aanmerkelijk lager was dan de ongeveer zestig procent die staatssecretaris Nicolaï (VVD, Europese Zaken) steeds hanteerde.