Hoge salarissen hbo-voorzitters

Het gemiddelde salaris van een voorzitter van een hogeschool is ruim 130.000 euro. De best verdienende hbo-voorzitter is Jos Elbers van Hogeschool InHolland, met een inkomen van 227.109 euro. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb), vakbond voor onderwijspersoneel, dat vandaag wordt gepubliceerd in het Onderwijsblad.

De inkomens van de voorzitters van colleges van bestuur in het hoger beroepsonderwijs stegen in 2003 met 7,8 procent en in 2004 met 3,9 procent. Voor de CAO-lonen in het onderwijs was dat in die jaren 4 en 0 procent. AOb-voorzitter Walter Dresscher vindt die discrepantie ,,een brevet van onvermogen''. Dresscher: ,,Het is niet uit te leggen dat er zo ontzettend veel onderwijsgeld niet bij het onderwijs zelf terechtkomt. Als ze niet zelf tot regulering kunnen komen moet de minister ingrijpen.''

Voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad zegt dat hogescholen ,,terughoudend'' moeten zijn bij het toekennen van bonussen aan topbestuurders. Hij pleit voor een gedragscode die inzicht moet geven in de bestuurderssalarissen. Volgens Terpstra houden hogescholen zich wel aan de afspraken over het vaste deel van de salarissen, maar ontvangen de bestuurders hoge bonussen.

Na koploper Elbers volgen de inkomens van de voorzitters van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (223.900), Fontys Hogescholen (179.000), Avans Hogeschool (177.714), de Hogeschool van Amsterdam (177.250) en de Hogeschool van Rotterdam (175.667). Het salaris van een hbo-voorzitter wordt bepaald door de raad van toezicht van de betreffende instelling.

Als de voorzitter zijn salarisgegevens niet wilde verstrekken, gaat het AOb-onderzoek uit van jaarverslagen, waarin de bestuurskosten van het hele college van bestuur zijn vermeld. Deze kosten, gedeeld door het aantal collegeleden, liggen gemiddeld 25 procent hoger dan het echte salaris.

Uit eerder onderzoek van het blad Intermediair bleek dat voorzitters van universiteiten gemiddeld ruim 185.000 euro verdienen. Koploper is de voorzitter van de TU Delft met 246.000 euro, gevolgd door de voorzitters van de Universiteit Utrecht (219.000) en Wageningen UR (210.000).