Griepvaccinatie kan beter

De effecten van de jaarlijkse griepvaccinatiecampagnes zijn matig, vooral onder ouderen die zelfstandig wonen. Dat schrijven Italiaanse onderzoekers in een artikel dat het Britse medische tijdschrift The Lancet vandaag op haar website publiceert. De Italianen combineerden de resultaten van alle onderzoeken naar de effectiviteit van de jaarlijkse griepprik. Ze concluderen dat de griepprik bij bewoners in zorginstellingen tijdens influenza-uitbraken 60 procent van de sterfte voorkomt. Buiten de instellingen is dat 42 procent. Dat moet beter kunnen, aldus de onderzoekers. De vaccinatiegraad moet omhoog en er moeten betere preventiemaatregelen komen, zoals betere hygiëne en vaccinatie van meer hulpverleners. In Nederland haalt driekwart van de risicogroep (globaal zijn dat chronisch zieken en 65-plussers) ieder jaar in oktober of begin november een griepprik. Dat is een hoge vacinatiegraad. Inmiddels hoort bijna een kwart van de Nederlandse bevolking tot die risicogroep.