Europa ontbeert bindende kracht

In het artikel `Dring democratie niet aan de wereld op' van Ian Buruma (NRC Handelsblad, 13 september) wordt de Arabisch/islamitische wereld als uitgangspunt van de beschouwing genomen.

De strekking ervan gaat echter veel verder, zoals ook in de titel tot uitdrukking komt. Het gaat niet alleen om een gebied dat op dit moment door allerlei omstandigheden de aandacht speciaal op zich gevestigd heeft gekregen. Buruma schrijft: ,,Bij de opbouw van een demos en zonder dat kan een democratie niet bestaan helpt het om behalve een gemeenschappelijke taal ook een besef van een gedeelde geschiedenis te hebben.''

En hij concludeert: ,,Maar net als al dit soort pan-nationalisme (cursivering van mij) had het pan-Arabisme geen bindende kracht en liep het op een mislukking uit.'' Een situatie die zich alle goede bedoelingen ten spijt ook in Europa steeds duidelijker demonstreert, en waarvoor de politici nog steeds de ogen wensen te sluiten.

    • J. Somerwil