Essayprijs voor Rudy Kousbroek

Rudy Kousbroek (1929) heeft voor zijn bundel Opgespoorde wonderen de Jan Hanlo Essayprijs Groot gekregen. De prijs, 7000 euro en een trofee, wordt tweejaarlijks toegekend. De jury, voorgezeten door Hans Renders prijst de ,,stilistische, compositorische en conceptuele'' kwaliteiten van Kousbroeks bundel, waarin hij korte essays combineert met vaak oude foto`s. ,,Steeds als de lezer denkt dat hij bij een nieuwe foto het door Kousbroek toegepaste procédé begint te zien, verrast de auteur met onnavolgbaar originele, ontroerende en werkelijk bijzondere formuleringen'', meldt het juryrapport. De Jan Hanlo Essayprijs Klein, voor een nog ongepubliceerd essay, is toegekend aan Karel Soudijn voor Erfenis van James.