Een gebaar dat niet past in vak K

Het viel bijna niemand op. De spreker, PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos niet, Tweede-Kamervoorzitter Frans Weisglas niet, de publieke tribune niet. Maar de tv-camera's registreerden het wél. En zo werd het beeld van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) die zijn vinger in zijn keel stak, gisteren tientallen keren op televisie vertoond.

Tijdens de Algemene politieke beschouwingen hield Bos een betoog over het nieuwe zorgstelsel. Het zou ,,verdere marktwerking'' veroorzaken, met als gevolg ,,meer onzekerheid, meer bureaucratie, een zwakkere positie van de artsen, hogere prijzen''.

Midden in het betoog van Bos wendde verantwoordelijk minister Hoogervorst zijn gezicht af naar Kamerlid Heemskerk (PvdA) en stak hij, als teken van walging, zijn wijsvinger een paar seconden diep in zijn mond.

Dit gebaar was de rest van de dag het openingsbeeld van de nieuwsbulletins op televisie. De minister, die hiervan in de loop van de middag op de hoogte werd gebracht, vroeg daarom aan het einde van de vergadering het woord. Hij bood zijn excuses aan over ,,een gebaar dat niet past bij mijn functie of dit debat''. Bos accepteerde deze excuses. Bos: ,,Het is de corpsbal in Hans Hoogervorst die dan even bovenkomt.''

Tijdens de Algemene beschouwingen moet het volledige kabinet in het zogeheten `vak K' van de plenaire zaal aanwezig zijn. Zij mogen echter niet het woord voeren of zich op een andere manier in het debat mengen. Alleen de premier spreekt namens het kabinet.

De andere bewindspersonen lezen bij de beschouwingen, die twee volle dagen in beslag nemen, dossiers of de krant. Kamervoorzitter Weisglas houdt toezicht op het naleven van de etiquette. Fractievoorzitter Marijnissen (SP) werd gisteren berispt toen hij zich richtte tot minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66). ,,U doet niets aan de armoede. U kunt nu wel uw schouders ophalen, meneer Brinkhorst, maar zo zien de mensen het.'' Weisglas: ,,U moet niet op elke willekeurige beweging van elke minister letten, want dan kunnen wij wel aan de gang blijven.''