Data jaar bewaren vanwege terreur

Providers in Europa van telefoon- en mobiel verkeer moeten de gegevens daarover voor een periode van een jaar opslaan. De gegevens van internet-, mail-, en sms-verkeer moeten voor een periode van een half jaar worden bewaard. Dat heeft de Europese Commissie gisteren in Brussel voorgesteld in een ontwerp-richtlijn over de opslag van dataverkeer.

Het voorstel van de Europese Commissie gaat minder ver dan een ontwerp-kaderbesluit waar de Europese ministers van Justitie (JBZ-raad) op initiatief van vier lidstaten, waaronder Groot-Brittannië, al anderhalf jaar over vergaderen. Dat voorstel voorziet in de opslag van alle dataverkeer voor een periode van één tot vier jaar. Tegen dat voorstel hadden ondermeer Nederland en Duitsland grote bezwaren.

Volgens Eurocommissaris Frattini is Europese harmonisatie van de bewaartermijnvan dergelijke datagegevens noodzakelijk in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme. De opslag geldt overigens alleen voor locatie tijdstip, zender en ontvanger van het dataverkeer. De inhoud wordt niet opgeslagen.

De Europese telefoonbedrijven en providers zijn tegen een dergelijke grote opslag van dataverkeer vanwege de hoge kosten die ermee gemoeid zouden zijn. Europese Commissie vindt dat de extra kosten door de lidstaten vergoed moeten worden.

Voor een aantal lidstaten heeft het EC-voorstel consequenties, 15 lidstaten kennen op dit moment nog geen wetgeving die dergelijke opslag verplicht stelt. In andere landen is er wel wetgeving, maar die moet nog geïmplementeerd worden. Volgens Frattini moet met harmonisatie voorkomen worden dat criminelen of terroristen hun dataverkeer onderhouden vanuit landen waar de kans op registratie van hun communicatie het kleinst is.

De Europese Commissie wil ook de opslag van telefoon- en gsm-verkeer verplicht stellen van gesprekken, die niet tot stand zijn gekomen. Nederland is tegen een dergelijke verplichting.